CENTRUL DE CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE AL ACADEMIEI ROMÂNE “VICTOR SLĂVESCU”


Centrul de Cercetări Financiare și Monetare al Academiei Române “Victor Slăvescu” este o unitate componentă a Institutului Național de Cercetări Economice, din cadrul Academiei Române, persoană juridică română de interes public, ce vizează desfășurarea de cercetare științifică privind fenomenologia financiară și monetară sub aspectele ei teoretice și practice, răspunzând necesităților de teoretizare și modelare econometrică și obiectivelor de fundamentare de politici macro și microeconomice.
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTEUniversitatea Valahia din Târgoviște este continuatorul tradiției primei instituții de învățământ superior din Muntenia. Instituție publică de învățământ superior, Universitatea “Valahia” a implementat sistemul european de învățământ de tip Bologna: Licență, Masterat, Doctorat și formează specialiști foarte bine pregătiți profesional, în conformitate cu cerințele actuale ale pieței forței de muncă din România și din statele Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe solidaritate, nediscriminare, echitate, obiectivitate științifică, creativitate și dinamism.


UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVAUniversitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava este una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est, oferind o educație universitară și post-universitară la standarde de înaltă calitate. USV asigură un curriculum cuprinzător cu mai mult de 130 de programe de licență, masterat, docorat, post-doctorat și formare continuă. USV a cunoscut o evoluție impresionantă prin permanenta adaptare și diversificare a programelor sale pentru un număr tot mai mare de studenți.