Obiectivul general al proiectului “Excelenta interdisciplinara in cercetarea stiintifica doctorala din Romania – EXCELLENTIA” isi propune dezvoltarea elitista a 90 de doctoranzi din Romania inmatriculati in anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 din domenii socio-economice si umaniste prin intermediul unei abordari comprehensiva, coeziva si sustenabila orientata spre excelenta, interdisciplinaritate si sincronizare europeana in cercetarea stiintifica doctorala.

Obiectivul general al programului “Excelenta interdisciplinara in cercetarea stiintifica doctorala din Romania – EXCELLENTIA” este orientat in 3 directii majore, in conformitate cu obiectivului general POSDRU 2007-2013, obiectivele specifice aferente Axei Prioritare 1 – “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societati bazate pe cunoastere”, DMI 1.5 – „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii” si Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013, dupa cum urmeaza:

1. Stimularea implicarii active a doctoranzilor in activitatea de cercetare si cresterea atractivitatii si motivatiei pentru o cariera in cercetare prin sprijinirea financiara a doctoranzilor si stimularea participarii in cadrul conferintelor si manifestatiilor stiintifice nationale si internationale precum si finantarea de stagii de mobilitate internationala pentru doctoranzi spre perfectionarea acestora, actualizarea cunostintelor, diseminarea internationala a rezultatelor cercetarii si supunerea spre dezbatere in comunitatea stiintifica internationala a constructiilor conceptuale si rezultatelor obtinute.

2. Dezvoltarea competentelor doctoranzilor pentru cresterea competitivitatii acestora in domeniul cercetarii si stimularea coerenta a cooperarii nationale si internationale intre centre universitare si de cercetare spre imbunatatirea programelor de doctorat, schimb de bune practici si realizarea unei retele sustenabile de colaborare interdisciplinara cu scopul atragerii si mentinerii in domeniul cercetarii a doctoranzilor de elita, dezvoltarea resurselor umane din domeniile de cercetare, dezvoltare si inovare si stimularea doctoranzilor cu potential ridicat spre a-si aduce contributia de valoare-adaugata mediului de cercetare romanesc si european.

3. Consolidarea si actualizarea programelor de doctorat la standardele de calitate europene si internationale prin elaborarea si implementarea de activitati diversificate si continut inovator, conferirea de acces la resurse metodologice, bibliografice, informationale si instrumente moderne TIC pentru gestiunea proiectelor de cercetare, realizarea unui centru de dezbatere, studiu si informare si a unei retele virtuale orientate spre intarirea capacitatii de publicare a doctoranzilor cu scopul valorificarii superioare a rezultatelor stiintifice, eficientizarea proceselor de cercetare si dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere.

Obiectivele specifice ale proiectului “Excelenta interdisciplinara in cercetarea stiintifica doctorala din Romania – EXCELLENTIA” sunt orientate in 4 directii majore:

Obiectivul specific 1

Stimularea implicarii active a doctoranzilor in activitatea de cercetare si cresterea atractivitatii si motivatiei pentru o cariera in cercetare prin sprijinirea financiara a 90 de doctoranzi din Romania inmatriculati in anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 din domenii socio-economice si umaniste in cuantumul unor burse doctorale nationale in valoare de 1800 RON si a unor burse doctorale aferente stagiilor de mobilitate internationala in valoare de 4200 RON.

Obiectivul specific 2

Perfectionarea doctoranzilor, actualizarea cunostintelor, diseminarea internationala a rezultatelor cercetarii si supunerea spre dezbatere in comunitatea stiintifica nationala si internationala a constructiilor conceptuale si rezultatelor obtinute prin sprijinirea financiara a 90 de doctoranzi din Romania inmatriculati in anul I de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2014-2015 din domenii socio-economice si umaniste pentru participarea la manifestatii si conferinte stiintifice nationale si internationale si a prezenta 90 de lucrari in cadrul conferintelor stiintifice.

Obiectivul specific 3

Dezvoltarea competentelor doctoranzilor pentru cresterea competitivitatii acestora in domeniul cercetarii si stimularea coerenta a cooperarii nationale si internationale intre centre universitare si de cercetare spre imbunatatirea programelor de doctorat, schimb de bune practici, stimularea colaborarii interdisciplinare prin organizarea unui seminar-scoala de dezbatere stiintifica si dezvoltarea abilitatilor in cercetarea stiintifica, organizarea unei conferinte stiintifice interdisciplinare si a trei workshopuri tematice, precum si prin activitati continue de tutorat, mentorat si autorat privind managementul cercetarii.

Obiectivul specific 4

Intarirea capacitatii de publicare a 90 de doctoranzi, valorificarea superioara a rezultatelor stiintifice, eficientizarea proceselor de cercetare, dezvoltarea societatii bazate pe cunoastere si imbunatatirea nivelului calitativ al cercetarii si sistemului educational superior national prin dezvoltarea unui centru de documentare, studiu si dezbatere virtual ce va pune la dispozitia doctoranzilor carti de specialitate, abonamente baze de date, jurnale si reviste stiintifice si acces la o platforma software de informare, colaborare si dezbatere ce va functiona ca o retea virtuala pentru doctoranzi, tutori si alti membrii ai comunitatii stiintifice nationale si internationale. Prin acest obiectiv specific se urmareste consolidarea si actualizarea programelor de doctorat la standardele de calitate europene si internationale prin elaborarea si implementarea de activitati diversificate si continut inovator, conferirea de acces la resurse metodologice, bibliografice, informationale si utilizarea de instrumente moderne TIC pentru gestiunea proiectelor de cercetare.