In ce masura este posibila reprogramarea la interviul de selectie?
Reprogramarea din motive temeinice este posibila numai in intervalul pentru interviu stabilit prin calendarul de selectie.
Depunerea dosarului de concurs poate sa fie facuta de altcineva in numele solicitantului?
Candidatul trebuie sa depuna personal dosarul de concurs deoarece acesta trebuie sa completeze si sa semneze, in prezenta reprezentantului proiectului, Formularul de inregistrare a grupului tinta, conform Instructiunii 46 AMPOSDRU.
Este necesara alegerea unui tutore in momentul inscrierii?
Nu este nevoie alegerea unui tutore in momentul inscrierii, ci doar a ariei tematice pentru care se depune planul de cercetare doctorala.
Care sunt beneficiile doctoranzilor din grupul tinta al proiectului EXCELLENTIA ?
Beneficiile doctoranzilor din grupul tinta pot fi vizualizate accesand pagina https://ccfm-excellentia.ro/beneficii/ .
Pot participa la concursul de obtinere a unei burse doctorale in cadrul acestui proiect daca am domiciliul sau resedinta in strainatate?
Nu, grupul tinta eligibil in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai cetatenii UE cu domiciliul sau resedinta legala in Romania.
Care este valoarea bursei doctorale?
Valoarea bursei doctorale este 1800 de lei lunar pe perioada desfasurarii proiectului (august-decembrie 2015), fiind majorata cu 2400 lei in luna in care doctoranzii ce efectueaza stagiul de mobilitate la o universitate de prestigiu din UE.
Care sunt indicatorii proiectului EXCELLENTIA pentru grupul tinta total de 90 de doctoranzi?
Indicatorii proiectului EXCELLENTIA sunt urmatorii:
-1 prezentare la o conferinta in domeniul de interes stiintific (Total 90 de prezentari)
-1 raport de cercetare stiintifica (Total 90 de rapoarte de cercetare stiintifica)
-30 de articole publicate in reviste de specialitate pentru grupul tinta total de 90 de doctoranzi
Care este conditia acordarii bursei lunare in cadrul proiectului?
Membrii grupului tinta vor elabora si depune lunar (pana in data de 10 ale fiecarei luni) un raport de activitate doctorala avizat de catre tutorele indrumator.
Bursa aferenta ultimei luni se va acorda pe baza raportului final de cercetare si ca urmare a indeplinirii tuturor criteriilor de performanta obligatorii din cadrul proiectului:
-1 prezentare la o conferinta in domeniul de interes stiintific
-1 raport de cercetare stiintifica
-1 de articol publicat in reviste de specialitate
Indicatorii de performanta trebuie sa fie indepliniti dupa selectia pentru participarea la proiect sau pot fi luate in considerare si rezultate de acelasi tip obtinute anterior?
Indicatorii de performanta se considera indepliniti doar daca rezultatele sunt obtinute dupa inceperea proiectului (semnarea contractului individual).
In cazul in care obtin o bursa prin acest proiect, sunt obligat sa renunt la bursa de la bugetul de stat? (bursa de 850 lei pe care o primesc ca student doctorand la buget pana in iunie 2016).
Pe perioada acordarii bursei POSDRU in cadrul proiectului, din motive de dubla finantare, se suspenda plata bursei de la bugetul de stat. Bursa de la bugetul se stat de 850 de lei se va inlocui cu bursa POSDRU de 1800 de lei. La finalizarea perioadei de acordare a bursei POSDRU in cadrul proiectului, pentru doctoranzii bursieri din anii I se va relua acordarea bursei de la bugetul de stat, conform legislatiei in vigoare.
Doctoranzii care au beneficiat de bursa pana la momentul admiterii in program nu vor trebui sa restituie sumele primite anterior de la bugetul de stat.
Este obligatorie participarea membrilor grupului tinta la stagiile de mobilitate transnationala la o universitate/centru de cercetare?
Stagiul extern de mobilitate la o universitate/centru de cercetare din UE. este optional pentru doctoranzi.
Stagiul extern de mobilitate la o universitate/centru de cercetare se poate desfasura la o universitate/centru de cercetare din afara Uniunii Europene (de ex: Elvetia, Norvegia, Islanda etc.)?
Conform ghidului solicitantului universitatile/centrele de cercetare eligibile sunt numai cele din statele membre ale Uniunii Europene.
Exista posibilitatea ca sprijinul financiar pentru membrii grupului tinta sa fie acordat cu intarziere?
Primirea la timp a sprijinului financiar este conditionata numai de indeplinirea ritmica a planului de cercetare asumat.
In ce domeniu trebuie dezvoltata lucrarea doctorala pentru a beneficia de sprijinul acordat prin FSE?
Sprijinul acordat prin FSE va fi directionat doar catre doctoranzii care isi inscriu cercetarile domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013: cercetari socio-economice si umaniste.