A1 - Managementul Proiectului
Initierea proiectului

Planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului

Managementul financiar al proiectului

Organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica si alte activitati juridice

Monitorizarea si raportarea activitatilor

Evaluarea finala a rezultatelor proiectului

A2 - Promovarea proiectului si informarea stakeholderilor
Organizarea conferintei de lansare a proiectului

Organizarea unei campanii de promovare a burselor de cercetare doctorala acordate prin proiect si informarea potentialilor candidati privind criteriile de selectie in vederea atragerii grupului tinta

Dezvoltarea website-ului proiectului si actualizarea continua a continutului

Promovarea continua a proiectului prin intermediul canalelor media online

Organizarea conferintei de inchidere a proiectului

A3 - Organizarea procesului de selectie in grupul tinta a doctoranzilor
Organizarea concursului de selectie a candidatilor pentru stagiu doctoral

Incheierea contractelor de furnizare a sprijinului financiar pentru doctoranzi

A4 - Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi
Stabilirea criteriilor de acordare a sprijinului financiar pentru efectuarea stagiilor de mobilitate si participarea la manifestari stiintifice

Acordarea de burse lunare pentru doctoranzi

Sprijinirea financiara a doctoranzilor pentru participarea la conferinte, seminarii si alte manifestari stiintifice legate de obiectul cercetarii

Monitorizarea si evaluarea continua a rezultatelor sprijinului fiananciar acordat

A5 - Organizarea unor sesiuni specifice de tutorat privind managementul cercetarii
Proiectarea Regulamentelor privind activitatile de tutorat, mentorat si autorat privind managementul cercetarii

Desfasurarea activitatilor de tutorat, mentorat si autorat privind managementul cercetarii

Organizarea a trei workshop-uri privind managementul cercetarii, managementul proiectelor de cercetare si realizarea unui transfer de bune practici in cercetare catre doctoranzi

A6 - Organizarea unui seminar-scoala de dezbatere stiintifica si dezvoltarea abilitatilor de cercetare stiintifica si a unei conferinte stiintifice
Organizarea unui seminar-scoala de dezbatere stiintifica si dezvoltarea abilitatilor de cercetare stiintifica

Organizarea unei conferinte stiintifice cu participarea doctoranzilor din grupul tinta

A7 - Furnizarea de sprijin doctoranzilor pentru intarirea capacitatii de publicare prin realizarea unui Centru Virtual de documentare, studiu si dezbatere
Realizarea unui Centru Virtual de documentare, studiu si dezbatere

Organizarea de sesiuni, dezbateri si seminarii virtuale periodice intre tutori si doctoranzi cu scopul oferirii de suport in metodologia elaborarii proiectelor de cercetare, diseminarea rezultatelor si intarirea capacitatii de publicare