ACCESARE CENTRUL VIRTUAL DE INFORMARE, STUDIU SI DEZBATERE

MANUAL DE UTILIZARE

In cadrul proiectului EXCELLENTIA, a fost realizata aplicatia web Centrul Virtual de Informare, Studiu si Dezbatere EXCELLENTIA. Pentru Detalii privind functionalitatile complete si acesul in cadrul aplicatiei, avem rugamintea sa vizualizati Manualul de Utilizare.


INFORMARE

Informarea doctoranzilor cu privire la comunicarile oficiale din proiect, conferinte stiintifice la care pot participa, articole si publicatii de interes stiintific precum si oportunitati de finantare prin burse, granturi sau alte tipuri de finantare.STUDIU

Vizualizarea online a unei colectii de conferinte, seminarii sau cursuri de interes stiintific pentu doctoranzi pe teme atent selactionate de catre Coordonatorul stiintific si echipa de Tutori a proiectului EXCELLENTIA.DEZBATERE

Participarea activa a doctoranzilor la sesiuni de dezbateri desfasurate online, prin emiterea de subiecte de dezbatere si argumentarea/contra-argumentarea pe domenii si teme stiintifice relevante.